Νέα

Μαριανό κείμενο για περισυλλογή στον καιρό της πανδημίας

Αυτή η απλή περισυλλογή γεννήθηκε από την εμπειρία που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες. Η κατάσταση της πανδημίας, η παγκόσμια κρίση, το πλήθος των ασθενών και των νεκρών σε όλο τον κόσμο… μας υποχρέωσαν
όλους να αλλάξουμε τον τρόπο, με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα.

Διαβάστε όλο το κειμένο στο επισυναπτόμενο που ακολουθεί:

pandhmia