Οι χώροι κατοικίας και καθημερινής ζωής της Κοινότητας