Νέα

Μαριανή προσευχή: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Η Θεοτόκος Μαρία είναι για μας το τέλειο παράδειγμα του ανθρώπου που δέχεται την πρωτοβουλία του διαλόγου με τον Θεό. Ο Ευαγγελισμός, η κρυφή και δημόσια ζωή, το πάθος, ο θάνατος και η ανάσταση του Υιού της, η γέννηση της Εκκλησίας και η πνευματική μητρότητά της, η παρουσία της ανάμεσα στους Αποστόλους που αναμένουν την έλευση του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η προσκυνηματική πορεία  του τέλειου πλάσματος που έρχεται από το Θεό και επιστρέφει στο Θεό. Σ’ αυτήν  διακρίνουμε τη δική μας πορεία. Το χέρι της Αειπαρθένου Μαρίας κατευθύνει την πορεία μας.

Διαβάστε όλη την προσευχή…