Νέα

Πνευματικές Ασκήσεις Μαριανών Αδελφών στην Κολυμπήθρα Τήνου 2019

Και φέτος, για άλλη μια φορά, είχαμε τη χαρά να βιώσουμε όλοι μαζί τις ετήσιες πνευματικές ασκήσεις. Έλαβε μέρος επίσης ένας Αδελφός των Χριστιανικών Σχολών.

Μέσα από τα ποικίλα κείμενα της Παραίνεσης του Αγίου Πατέρα, Πάπα Φραγκίσκου,  “Exsultate et Gaudete”, ο π. Φραγκίσκος Βιδάλης, Γενικός Βικάριος της Αρχιεπισκοπής Νάξου-Τήνου, μας παρουσίασε το θέμα σχετικά με την αγιοσύνη μέσα στην Εκκλησία σήμερα.

Πολύ σημαντική υπήρξε όχι μόνο η θεωρητική αλλά και η πρακτική προσέγγιση του θέματος. Ταυτόχρονα, σημαίνοντα ρόλο διαδραμάτισαν και οι διάφορες θρησκευτικές τελετές και λειτουργικές συναθροίσεις, αφενός μεν επειδή συμμετείχαμε σε αυτές όλοι μαζί με προθυμία και διάθεση δημιουργικότητας, αφετέρου δε διότι μέσω αυτών επετεύχθη η ουσιαστική προσευχή και η περισυλλογή όλων των συναθροιζομένων, στοιχείο που μας γέμισε με ηθική ικανοποίηση, χαρά και αδημονία για τις επόμενες πνευματικές ασκήσεις.