Νέα

Επαρχιακή Σύναξη 18-22 Ιουλίου

Η Ελληνική αντιπροσωπεία στην Επαρχιακή Σύναξη με τον Fr. Ernesto Sancher Γενικό Ηγούμενο της αδελφότητας των Μαριανών Αδελφών  με τους Fr. Ben Consigli , Fr.Juao Carlos de Prado γενικοί σύμβουλοι της αδελφότητας και με τον Fr. Pere Ferré  Έπαρχος της Επαρχίας Notre Dame de l’Hermitage