Νέα

Διαδικασία εμβάθυνσης στην κλήση των Μαριανών Λαϊκών στην Επαρχία L’Hermitage

Το Σάββατο 29 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών των Fraternités στους χώρους της Κοινότητας των Μαριανών Αδελφών στην Αγία Κυριακή. Κατά τη συνάντηση αυτή, η Επιτροπή για τις Μαριανές Κλήσεις πρότεινε στους παρευρισκομένους τρόπους εμβάθυνσης στην κλήση των Μαριανών Λαϊκών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στην Επαρχία L’Hermitage.