Νέα

Α’ Ευρωπαϊκό Μαριανό Συνέδριο

Α’ Ευρωπαϊκό Μαριανό Συνέδριο

1er CONGRES EUROPEEN DE L’ EDUCATION MARISTE

15  ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «VALPRE», ECULLY-LYON

Tags