Νέα

Πεντηκοστή

Πεντηκοστή

 

Ελθέ Πνεύμα Άγιο

και άπλωσε την πνοή σου

πάνω στους νέους και τους γέρους,

πάνω στις γυναίκες και τους άνδρες,

στα ύψη και τα βάθη, στα μήκη και στα πλάτη

σε δύση και ανατολή.

 

Άπλωσε τη φωτιά σου

στην καρδιά των ανθρώπων,

πάνω στα χείλη των ανθρώπων,

μέσα στα μάτια των ανθρώπων,

μέσα στα χέρια των ανθρώπων.

 

Στείλε την πνοή σου,

πάνω σ’ αυτούς που πιστεύουν,

πάνω σ’ αυτούς που αμφιβάλλουν,

πάνω σ’ αυτούς που αγαπούν.

πάνω σ’ αυτούς που είναι μόνοι.

Άπλωσε τη φωτιά σου,

πάνω στα λόγια των ανθρώπων,

πάνω στη σιωπή των ανθρώπων,

πάνω στις γλώσσες των ανθρώπων

πάνω στους ύμνους των ανθρώπων.

 

Νυν και αεί,

επάνω μας,

άπλωσε το Πνεύμα σου.

 

E. Comphout

Tags