Νέα

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟ

 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟ

 

 

Μαρκελλίνε Πατέρα                     Souviens-toi de tes Frères,

Κι αδελφέ Σαμπανιά,                   Souviens-toi de l’amour,

Θα χτίσουμε έναν κόσμο             Champagnat notre Père,

Γεμάτο ανθρωπιά.                         Viens à notre secours.

Μαρκελλίνε Πατέρα,                   Garde en nous l’espérance,

Πρωτοπόρε Ιδρυτή,                       Garde en nous la fraîcheur,

Προχωράμε μαζί σου                   Forme en nous la confiance,

Για μια νέα ζωή.                          Veille sur notre Cœur.

 

 

 

Όποιο έθνος ή γλώσσα,                 Marcellino nostro Padre,

Όποιο χρώμα ή φυλή,                   Marcellino Fondatore,

Είμαστε όλοι αδέλφια,                   A Maria nostra Madre

Μας ενώνεις Εσύ.                         Apri tu il nostro cuore.

Στης ζωής μας το δρόμο,               Offri a noi la speranza,

Οδηγέ Σαμπανιά,                           La bontà e la virtừ,

Να’ σαι πάντα κοντά μας             Marcellino nostro Padre,

Μια πιστή συντροφιά.                   Guida tu la gioventừ.

 

Champagnat Padre nuestro,           Just remember your brothers,

Maestro eterno y hermano,           Just remember our love,

Mi creencia te muestro                 Champagnat, our Father,

Y te tiendo la mano                       Come and help us with our task.

Champagnat, juntos vamos           Marcellin, our Father,

A cambiar nuestro mundo,           Marcellin, our Friend,

Abrazar los humanos                     Marcellin, our Founder,

Con cariño profundo.                     Remember us today.

 

Μαρκελλίνε Πατέρα

Κι αδελφέ Σαμπανιά,

Θα χτίσουμε έναν κόσμο

Γεμάτο ανθρωπιά.

Μαρκελλίνε Πατέρα,

Πρωτοπόρε Ιδρυτή,

Προχωράμε μαζί σου