Νέα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν μπορώ να συναντήσω ένα παιδί και να μη νιώσω την επιθυμία να του πω πόσο ο Θεός το αγαπά.

 

Για να διαπαιδαγωγήσουμε σωστά τα παιδιά, πρέπει να τα αγαπάμε.

 

Πόσα παιδιά παραμελημένα όπως αυτό εδώ!

 

Μας χρειάζονται Αδελφοί.

 

Μας χρειάζονται Αδελφοί και Αδελφές που να αγαπούν τα παιδιά.

 

Αδελφοί και Αδελφές μου, μην ξεχνάτε ότι ο σκοπός που έχουμε να προτείνουμε δεν είναι η προσφορά της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Αυτή δεν είναι παρά ένα μέσον! Ο πραγματικός στόχος είναι η χριστιανική μόρφωση των παιδιών.

 

Αδελφοί και Αδελφές μου, να θυμάστε ότι πρωταρχικός στόχος του Τάγματος είναι η χριστιανική μόρφωση των παιδιών.

Η χριστιανική μόρφωση ενός παιδιού συνίσταται στο να μάθει να αγαπά το Θεό. Πρόκειται για μια αποστολή πιο μεγαλειώδη και πιο αξιόλογη από τη διακυβέρνηση του κόσμου.

 

 

ΑΛΛΑ ΠΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;

 

Αυτή που αποβλέπει στην ολοκληρωμένη διαμόρφωση του ανθρώπου.

 

Αυτή που λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις ενός κόσμου σε συνεχή αλλαγή.

 

Αυτή που ωθεί τους νέους σε μια κριτική θεώρηση της ζωής.

 

Αυτή που αντιμάχεται τον ατομισμό και ωθεί στο διάλογο και στη δράση μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και προς όφελος των πιο αδύναμων.

 

Αυτή που με τη χάρη του Χριστού σώζει από την αδυναμία και που δίνει τη δύναμη της στράτευσης για τη συγκρότηση των κοινοτήτων της Εκκλησίας.

 

Αυτή η εκπαίδευση είναι η σύγχρονη έκφραση της επιθυμίας του ΠατέραChampagnat, όταν ζητάει από τους Αδελφούς του να διαμορφώσουν «καλούς Χριστιανούς και έντιμους πολίτες».

(Οι Μαριανοί Αδελφοί Σήμερα.- Επιστολή της 17ης Γενικής Σύναξης, 1976)